GDPR

Zpracování osobní údajů

Na základě zákona 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování obních údajů.
Správcem vašich údajů je La Bodega Riojana s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10.

Jaká data ukládáme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a chránili své oprávněné zájmy.

Osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

Technické údaje:

  • IP adresa
  • datum a čas odeslání zprávy

Účel zpracování dat

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro poskytnutí služeb, jednání o nabídce služeb nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracováváme technické údaje pro udržování funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, zlepšení kvality našich služeb.

Lhůta

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti, nikomu je neprodáváme.

Vaše práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na odvolaní souhlasu.